Welkom op onze website

Het is de bedoeling u op deze website een overzicht te tonen van ons werk van de afgelopen jaren. Bent u geïnteresseerd in één of meer van onze werken of om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, dan kunt u ons HIER een berichtje verzenden.

 

This is the official website of Aviation Artists Holland. It’s intended to give our visitors an overview of our work from the past few decades. CONTACT us for more information on our paintings, or to keep up with our activities.


Een geschiedenis in vogelvlucht

De Club van Nederlandse Luchtvaart Schilders werd in 1983 opgericht door Gerrit Zijlstra en Aad Meijer (overl. 1989) in navolging van de Engelse Guild of Aviation Artists. De club groeide na haar oprichting al snel uit tot een groep van enthousiaste schilders, die de luchtvaart allen een warm hart toedragen.

Er wordt in verschillende technieken gewerkt zoals; aquarel, acryl, olieverf en airbrush, en ieder heeft zijn eigen persoonlijke inbreng.

De club heeft in de loop van haar bestaan medewerking verleend aan verschillende tentoonstellingen, zoals onder andere als gast-exposant bij de Engelse Guild of Aviation Art te Londen in 1995. Ook exposeerden zij in het Fokker bedrijfsgebouw, het stafgebouw van de KLU, het gemeentehuis van Dronten en diverse keren in het Militaire Luchtvaart Museum.

In 2008 vierde de CNLS haar vijfde lustrum tegelijk met het veertigjarig bestaan van het MLM. Voorts kunt u de afzonderlijke leden bezoeken bij diverse exposities in het gehele land.