Een geschiedenis in vogelvlucht

De Club van Nederlandse Luchtvaart Schilders werd in 1983 opgericht door Gerrit Zijlstra en Aad Meijer (overl. 1989) in navolging van de Engelse Guild of Aviation Artists. De club groeide na haar oprichting al snel uit tot een groep van enthousiaste schilders, die de luchtvaart allen een warm hart toedragen.

Er wordt in verschillende technieken gewerkt zoals; aquarel, acryl, olieverf en airbrush, en ieder heeft zijn eigen persoonlijke inbreng.

De club heeft in de loop van haar bestaan medewerking verleend aan verschillende tentoonstellingen, zoals onder andere als gast-exposant bij de Engelse Guild of Aviation Art te Londen in 1995. Ook exposeerden zij in het Fokker bedrijfsgebouw, het stafgebouw van de KLU, het gemeentehuis van Dronten en diverse keren in het Militaire Luchtvaart Museum.

In 2008 vierde de CNLS haar vijfde lustrum tegelijk met het veertigjarig bestaan van het MLM. Voorts kunt u de afzonderlijke leden bezoeken bij diverse exposities in het gehele land.