Chris Eweg

Chris Eweg (Djakarta, 1934) bracht tijdens de oorlog drie jaar door in een Jappenkamp en kwam in 1951naar Nederland. Voor Eweg is herkenbare kunst een niet weg tedenken dimensie van het leven: “Soms is kunst een toevluchtsoord om te ontsnappen aan een onbehagelijk gebeuren of is het zomaar vreugdegevend in ogenblikken van ontspanning.”

Eweg kan geboeid raken door de onvoorspelbare vormen in de natuur,maar ook door de exacte lijnen van een vliegtuig. Omdat hij de oorlog bewust heeft meegemaakt, schildert Eweg bij voorkeur toestellen uit die periode.Vliegtuigen van de vijand van toen zijn voor hem nog steeds toonbeelden van angst en spanning.Gealieerde vliegtuigen daarentegen ervaart hij als symbolen van de vrijheid waarin wij sinds 1945 leven.